27. feb, 2015

Till Katthavet med hundarna

Promenad med hundarna i vår vackra omgivning, Flottsbrokanalen är idag ett cirka 400 meter långt och cirka 20 meter brett vattendrag mellan Albysjön och Tullingesjön. Den södra delen är bredare och vidgas till en rund sjöform, den delen kallas "Katthavet". Formationen är en så kallad dödisgrop som bildades när ett stort isblock sakta smälte ner strax efter den senaste istiden.Flottsbro och Flottsbrokanalen är en del av Tullingeåsen som i sin tur ingår i Uppsalaåsen